RIEDL, Otmar

  • Narozen:12. 9. 1914 Kroměříž
  • Úmrtí:10. 10. 1994 Holešov
  • Obor:Politika

Parašutista. Vyučil se ve firmě Baťa, kde zůstal zaměstnán jako prodavač do r. 1936, kdy nastoupil vojenskou službu. Absolvoval poddůstojnickou školu a roku 1938 působil jako velitel družstva v linii objektů lehkého opevnění. Po demobilizaci se vrátil do firmy Baťa. Měl odjet do Rhodesie, Jeho cestu však zkomplikovalo vypuknutí 2. světové války a Riedl se rozhodl vstoupit do čs. zahraniční armády. Byl zařazen k pěšímu pluku ve francouzském Agde. V lednu 1940 se stal výkonným rotmistrem a na jaře zasáhl do bojů s německým wehrmachtem, v nichž vynikl hrdinstvím a chladnokrevností. Po porážce Francie byl spolu s ostatními příslušníky pluku evakuován do Velké Británie, kde byl zařazen k pěšímu praporu. Pro své schopnosti byl vytipován k vyslání do okupované vlasti. Absolvoval parakurs a 16. dubna 1941 byl vyslán k výsadku. Letoun však v důsledku napadení nad Německem ztratil orientaci a parašutista namísto Křečhoře na Kolínsku seskočil u Landecku v tyrolských Alpách. Riedl si však poradil i ve zcela neznámém prostředí – zakopal krystaly radiostanice, poselství domácímu odboji umístěné v kapsli spolkl a pokusil se nalézt cestu domů. Byl však zadržen německými celníky a vězněn. Při výsleších zaimprovizoval a uvedl, že je zaměstnancem firmy Baťa, který se vrací z Jugoslávie. Jeden z jeho přátel na personálním oddělení potvrdil bezpečnostním orgánům, že je zaměstnán u Bati (ačkoliv o něm firma již skoro dva roky neměla zprávy), a tak byl Riedl odsouzen pouze za nedovolené překročení hranic ke dvěma měsícům. Po propuštění se vrátil do vlasti, kde se neúspěšně pokusil kontaktovat příslušníky odboje. Nastoupil poté jako prodavač u Bati. Po osvobození se znovu přihlásil k armádě. V září 1945 odešel do civilu a vrátil se k firmě Baťa. Jako vedoucí jedné z prodejen působil do roku 1951, následně pracoval téměř 20 let jako vedoucí obchodního domu národního podniku textil ve Zlíně. Po odchodu do důchodu v roce 1970 se usadil v Holešově, kde žil až do své smrti. 

Zdroj:

Naši hrdinové očima Eduarda Stehlíka: pplk. Otmar Riedl - Konzervativní noviny. Homepage - Konzervativní noviny [online]. Copyright © 2021 [cit. 09.09.2021]. Dostupné z: https://www.konzervativninoviny.cz/nasi-hrdinove-ocima-eduarda-stehlika-pplk-otmar-riedl/