Franěc, Rudolf

  • Narozen:1910
  • Úmrtí:7. 12. 1981
  • Obor:Věda

Bylinkář, zakladatel gemmoterapie u nás. Vybudoval tzv. systém komplexní přírodní léčby, která zahrnovala fytoterapii, manipulační léčbu, reflexoterapeutické metody, lázeňskou léčbu i masáže, Kneippovu hydroterapii, psychoterapii a další. Léčebný plán stavěl na lékařské diagnóze a s nemocnými vedl dlouhé rozhovory k jejímu objasnění. Jeho představou bylo, aby byla fytoterapie i další přírodně laděné metody zařazeny i do osnov lékařských fakult. 

Literatura:

ZENTRICH, Josef Antonín a JONÁŠ, Josef. Věčně zelené naděje. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 1990, s.