DOKOUPIL Antonín

  • Narozen:13. 6. 1881 Žeranovice
  • Úmrtí:11. 1. 1946 Kvasice
  • Obor:Kultura

Také páter Alberti, český kněz, historik a spisovatel. Farář a děkan v Kvasicích, autor životopisů světců a dějin papežů, překlady náboženské literatury z latiny a italštiny. Teologické spisy: „Sv. otec Pius XI.“ (1929), „Světec Don Bosco“ (1934), trojdílná publikace „Papežové“ (1931–1932, 1934, 1938) pod pseudonymem P. Alberti.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé – překladatelé – knihkupci – tiskaři – učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.