DOLANSKÝ Julius

  • Narozen:23. 2. 1903 Holešov-Všetuly
  • Úmrtí:26. 4. 1975 Praha
  • Obor:Věda

PhDr., DrSc., literární historik, slavista, bohemista, komparatista, kritik a kulturní publicista s širokým okruhem zájmů. Vlastním jménem Julius Heidenreich, syn Julia Heidenreicha, naddozorce finanční stráže a Pauliny Türnbachové z Kvasic. Jeho manželkou byla pěvkyně, divadelní a hudební referentka a překladatelka Jelena Holečková. Publikoval pod jmény Heidenreich-Dolanský nebo Dolanský-Heidenreich. Maturoval 1922 na gymnáziu v Kroměříži, absolvoval filozofickou fakultu Univerzity Karlovy se zaměřením na češtinu, němčinu a slovanskou literaturu. Doktorát filozofie získal v r. 1927 prací „Vliv Mieckiewiczův na českou literaturu předbřeznovou“. Studoval jihoslovanské jazyky na univerzitách v Bělehradě, Záhřebu a Lublani. Přednášel jako soukromý docent na Karlově univerzitě. Působil zde až do uzavření vysokých škol v roce 1939, Za války byl krátce vězněn. Už před válkou byl ředitelem Slovanského ústavu, člen domácích i zahraničních vědeckých společností. Zasedal v redakční radě Ottova slovníku naučného nové doby. Průkopník slovanské komparistiky. V r. 1973 vyšly v Holešově jeho překlady statí holešovského obrozence Jana Aloise Hankeho z Hankenštejna „Doporučení české řeči a literatury“ a „Pokus o splavnění řeky Moravy a obchod Moravanů“.

V Holešově bydlel: Všetuly

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

Slovník české literatury 1970–1981, Československý spisovatel, Praha, 1985.