ADÁMEK Milan

  • Narozen:7. 6. 1967 Přílepy
  • Obor:Věda

Doc. Mgr. Ph.D., rodák z Količína, absolvent holešovského gymnázia, kde v letech 1993–1997 učil. Absolvent UP Olomouc, fakulta přírodovědecká, obor experimentální fyzika, dále UP Olomouc, fakulta pedagogická, v r. 1998–2002 UTB – fakulta technologická – postgraduální studium v oboru technická kybernetika. Od r. 2006 přednáší na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta aplikované informatiky, Ústav elektrotechniky a měření. Působil jako zástupce ředitele tohoto ústavu, byl proděkanem pro propagaci a rozvoj, nyní je děkanem fakulty aplikované informatiky. Absolvoval stáže a studijní pobyty v zahraničí, je autorem skript a monografií. Publikační a vědeckovýzkumné aktivity.

Literatura a zdroje:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé – překladatelé – knihkupci – tiskaři – učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.

Redakce. Děkanem zlínské fakulty aplikované informatiky zůstává Milan Adámek. Universitas [online]. Vydáno 9. 4. 2018 [cit. 25. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.universitas.cz/aktuality/354-dekanem-zlinske-fakulty-aplikovane-informatiky-zustava-milan-adamek