DOLEŽEL Jaroslav

  • Narozen:2. 2. 1910 Holešov-Všetuly
  • Úmrtí:20. 6. 1991
  • Obor:Kultura

Rymický vlastivědný pracovník a pracovník holešovského muzea. Jeho články ve Zprávách Oblastního muzea jihovýchodní Moravy v Gottwaldově se týkají archeologických nálezů v Míškovicích, Rackové, Dobroticích a Rymicích. Např.: „Pecovitá jáma z Holešova“, „Paleolitická stanice z Míškovic u Holešova“ (ZOMG: Rok 1962. V Gottwaldově: Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy, 1962), „Nové numizmatické nálezy na Holešovsku“ (ZOMG: Rok 1963, č. 2. V Gottwaldově: Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy, 1963), „Pravěké osídlení Rymic a okolí, okr. Kroměříž“ (Informační zpravodaj: Prosinec 2000. Kopřivnice: Česká archeologická společnost – pobočka pro severní Moravu a Slezsko, 2000), „Pravěké a historické nálezy z Rackové“ (ZOMG: Č. 1-2/1966. V Gottwaldově: Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy, 1996). Pracoval v místní pobočce České numizmatické společnosti v Holešově. Známý a vyhledávaný odborník na vytváření replik vzácných ražeb mincí.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.