DOLEŽELOVÁ Jaroslava

  • Narozen:5. 3. 1924 Úvaly u Prahy
  • Úmrtí:22. 5. 2009
  • Obor:Kultura

Středoškolská profesorka, žila v Holešově. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor čeština – dějepis. Učila v Dřevohosticích, později na Střední policejní škole v Holešově. Vedla historické a jazykové kroužky, zpracovala řadu odborných skript a vedla středoškolskou odbornou činnost v oblasti historie. Byla dlouholetou členkou Vlastivědného kroužku, kde přednášela. Zpracovala mimo jiné: „Kostel Nanebevzetí Panny Marie", „Holešovský hřbitov“ a „Morový sloup v Holešově“ (In: Rozptýlené památky na Holešovsku. Holešov: Městský úřad, 1994). Dlouhá léta prováděla jazykovou úpravu vydávaných regionálních publikací a Zpravodaje města Holešova. Ve Zpravodaji také publikovala články o významných osobnostech města a historických památkách.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.