DOMANSKÝ František

  • Narozen:22. 1. 1927 Skalka
  • Úmrtí:7. 5. 1977 Kyjov
  • Obor:Kultura

1955–1960 pracoval jako ředitel Okresního vlastivědného muzea v Holešově. Účastnil se aktivně veřejného a kulturního dění, předseda komise oslav 250. výročí narození a 170. výročí úmrtí Františka Xavera Richtera v r. 1959. Publikoval odborné články - „Památce Františka Xavera Richtera“ (1959), „O profesoru Františku Růžičkovi, holešovském malíři“. Předseda Astronomického kroužku v Holešově. Organizoval vědecké konference na toto téma. Iniciátor otevření hvězdárny v zámeckém parku, sepsal historii Astronomického kroužku v Holešově. Divadelník, člen Divadla 6. května v Holešově.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.