DRACHOVSKÝ Jan

  • Narozen:1577 Třeboň
  • Úmrtí:24. 5. 1644 Brno
  • Obor:Kultura

Též Drachovius. Jezuita, kazatel, misionář, církevní spisovatel. Od roku 1594 veden jako člen jezuitského řádu. Zapojil se do rekatolizačního proudu a před Bílou Horou misionářsky působil na jižní Moravě, „kdež mnoho členů Jednoty bratské na víru katolickou obrátil a mnoho knih českých ohněm zničil“. Od roku 1611 působil v Boskovicích a poté spolu s Janem Sarkanderem v Holešově. Po porážce stavovského povstání vypovídá r. 1622 olomoucký kardinál František z Dietrichštejna z Lipníku nad Bečvou nekatolické duchovní. Na jejich místo přichází jezuité. Mezi nimi i děkan Jan Drachovský, který bydlel pro neobyvatelnost fary zprvu na zámku v Hranicích. 1624 se stal prvním rektorem nově zřízené jezuitské koleje ve Znojmě, „kteréž město celé ponenáhlu ku katolickému náboženství přivedl“. Prameny dokládají, že na katolickou víru obrátil na 300 osob. 1626 se stal prý očitým svědkem zjevení Bílé paní Pernštejnské. Jako misionář působil také ve Zdounkách, kde na víru obrátil 12 osob. 1635 přišel s Václavem Joannidesem na Příbramsko, aby v Milíně pokračoval v již započaté misii Adama Kravařského a Matouše Sculteta. Odtud jezuité rozšířili své působení do Slivic a do Hostomic, 1644 i na Svatou Horu. Od 40. let žil v Brně, kde také umírá.

Proslul nesmiřitelností v boji proti českým bratřím, jejichž knihy dával pálit. Jeho hlavním dílem se stala latinsky psaná pětidílná česká gramatika pro jezuitské školy, kterou s názvem „Grammatica Boëmica in V Libros divisa, a quodam Patre Societatis JESV Jam pridem in gratiam Tyronum Boëmicae linguae compositavydal jezuitský kazatel a misionář M. V. Šteyer v Olomouci 1660. Drachovský se považuje za první ho autora české mluvnice – gramatiky. Z ostatních děl se v opisu ve Slavatových pamětech dochovaly dva polemické traktáty namířené proti jednotě bratrské. Podle některých pramenů se zabýval také teorií divadla.

 Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé – překladatelé – knihkupci – tiskaři – učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.

HUSOVÁ, Marcella. Drachovský Jan. Biografický slovník. Historický ústav AV ČR. ­[online] 4. 11. 2019 [cit. 21. 8. 2020]. Dostupné z: http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/DRACHOVSK%C3%9D_Jan_1577-24.5.1644