DOVRTĚL Bohumil

  • Narozen:28. 9. 1910 Žopy
  • Úmrtí:5. 4. 1966 Holešov
  • Obor:Umění

Ředitel kůru a učitel hudby v Lipníku nad Bečvou (1934–1939), od roku 1939 ředitel kůru v Holešově. Byl jedním z iniciátorů vzniku hudební školy v Holešově (původně nazývané Městský hudební ústav Podhoran), kde také působil jako první ředitel v letech 1948–1957. Poté pracoval na hudební škole ve Zlíně. Učil též na holešovském reálném gymnáziu (1945–1948). V letech 1953–1956 byl sbormistrem pěveckého sboru Podhoran. Zkomponoval dětské, ženské i mužské sbory a drobné orchestrální skladby.

V Holešově bydlel:  Smetanovy sady 52

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci – hudebníci – výtvarníci – architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.