ANDRLÍK Jiří

  • Narozen:17. 10. 1940 Zlín
  • Obor:Kultura

Středoškolský profesor, žije v Kostelci u Holešova. Vystudoval holešovské gymnázium, poté absolvoval Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci, Po dobu učitelské praxe publikoval odborné články, metodické listy k výuce chemie, také zpracoval skripta pro odborné školství. V roce 1998 inicioval 2. vydání publikace „Kostelec u Holešova: Historie obce“. Věnuje se historii Holešovska, píše články do regionálního tisku. Uchovává historické dokumenty, které nasbíral jeho otec prof. Antonín Andrlík a které jsou významnou pomůckou pro zpracování dalších historických prací v Městské knihovně v Holešově.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.