FIALOVÁ Anežka

  • Narozen:20. 3. 1947 Šelešovice
  • Úmrtí:3. 1. 2019 Kroměříž
  • Obor:Kultura

PhDr., knihovnice a bibliografka, muzeoložka, publicistka a teoretička knižní kultury. Vystudovala střední knihovnickou školu v Brně a dálkově FF UK (obor knihovnictví a informatika). Od r. 1971 pracovala v Okresní knihovně v Karviné v oddělení katalogizace. Od roku 1972 působila v Muzeu Kroměřížska, orientovala se na problematiku knižní vazby, podílela se na organizování „Trienále umělecké knižní vazby“ v letech 1989, 1992 ,1995, 1998 a 2001. Zpracovala soupis publikací a článků z našeho regionu v publikaci „Bibliografie okresu Kroměříž“ (V Kroměříži: Muzeum Kroměřížska, 1984) a v publikaci „Bibliografie okresu Kroměříž: literatura z let 1981–2005“ (2006). 

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

FIŠER, Zdeněk. Jubilantka PhDr. Anežka Fialová. Vlastivědný věstník moravský. 2007, č. 1 roč. 59,