FIALOVÁ Vlasta

Čestný občan

  • Narozen:5. 6. 1896 Holešov
  • Úmrtí:6. 2. 1972 Brno
  • Obor:Kultura
  • Čestný občan od:1966

PhDr., CSc. Studovala dějepis, zeměpis a archeologii na Karlově univerzitě. Doktorát získala roku 1935. Po studiích pracovala jako učitelka a současně se intenzivně věnovala historií. Zajímala se také o situaci na Valašsku ve 30. letech a zavedla např. kurzy valašského vyšívání či chovu angorských králíků. V roce 1949 nastoupila do Moravského muzea v Brně, kde byla od r. 1952 vedoucí historického oddělení. Pravidelně přispívala do časopisu Naše Valašsko, stala se posléze i jeho šéfredaktorkou a otiskla mnoho odborných článků např. o Václavu Bítovském a Bohunce z Víckova, Aloisi Hankeovi z Hankenštejna nebo o valašském kříži u Martinic. Po sloučení Našeho Valašska s Dolinou Urgatinou byla šéfredaktorkou sborníku Valašsko. V letech 1952–1955 vedla historicko-archeologický výzkum husitské lokality Nedakonice u Uherského Hradiště. Během průzkumu zaniklé tvrze v Kralicích našla ojedinělé literky tiskařských typů z tamní tiskárny jednoty bratrské. V Kralicích byl její zásluhou postaven a otevřen Památník Bible kralické. Podílela se na přednáškové činnosti Vlastivědného kroužku v Holešově. Připravila k vydání „Kroniku holešovskou“, kterou doplnila o vlastní výklad. 

Literatura a prameny:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

Osobnosti Valašska. Vlasta Fialová – databáze Osobnosti Valašska. Masarykova veřejná knihovna Vsetín, [online]. © Masarykova veřejná knihovna Vsetín[cit. 19. 5. 2022]. Dostupné z: https://www.osobnostivalasska.cz/osobnost/vlasta-fialova/