FIŠER Zdeněk

  • Narozen:7. 6. 1952 Kroměříž
  • Obor:Kultura

PhDr., studoval v letech 1970–1975 archeologii a historii na univerzitě v Brně, později tamtéž muzeologii. V letech 1978–1991 ředitel Muzea Kroměřížska, dnes pracuje jako historik se zaměřením na české dějiny 1815–1948, a biografie osobností v Moravském muzeu v Brně. Vedle dílčích studií vydal řadu biografií významných osobností moravského kulturního života. Autor odborných článků k historii města Holešova a okolí, publikované v řadě odborných časopisů. Publikace o Holešově: „Poslední pogrom: události v Holešově ve dnech 3. a 4. prosince 1918 a jejich historické pozadí“ (1996), „Rudolf Janovský: příspěvek k dějinám moravského sběratelství“ (1995), „Josef Svátek: 1921–1997“ (1997), „Daniel Sloboda. Dokumenty I., Deníky“ (2001), „Daniel Sloboda. Dokumenty II., Korespondence s přáteli“ (2001), „Daniel Sloboda. Dokumenty VII., O Rusavě a Valaších pod Hostýnem“ (2002), „František Skopalík 1822–1891: písmák, vlastenec a hospodář rodného kraje“ ( 1991), spoluautor knihy „Toulky dávnou historií podhostýnského kraje“ (1997). Autor odborné studie „Učitel Josef Závada z Dobrotice a jeho rodinná kronika“ (2001).

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

Moravské zemské muzeum. Historické oddělení – zaměstnanci. [online]. © 2011–2020 MZM. [cit. 28. 8. 2020]. Dostupné z: http://www.mzm.cz/historicke-oddeleni/