GÁBA František

  • Narozen:20. 12. 1829 Míškovice
  • Úmrtí:7. 11. 1896 Skrbeň u Olomouce
  • Obor:Kultura

Kněz, stenograf, průkopník českého těsnopisu. Studoval v Kroměříži německou hlavní školu, v letech 1845–1852 piaristické gymnázium v Kroměříži. Následovalo studium bohoslovectví v Olomouci, roku 1857 byl vysvěcen na kněze. Působil v Kateřinkách u Opavy, na Mírově (provinciál trestanců), v Ženklavě u Nového Jičína a od roku 1890 byl farářem ve Skrbeni. Znalec polštiny a ruštiny. Na základě Gabelsbergerových znaků sestavil samostatnou těsnopisnou soustavu pro ruštinu a slovanské jazyky, která se však neujala.

V Holešově bydlel: Tyršova ulice

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé – překladatelé – knihkupci – tiskaři – učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.

ZELINA, Ladislav. František Gába a jeho snahy o vytvoření české a slovenské těsnopisné soustavy. Příroda a památky v okolí Machové. [online] akt. 13. 3. 2017 [citováno: 15. 10. 2020]. Dostupné z: https://jirikalab.estranky.cz/clanky/osobnosti-regionu/frantisek-gaba.html