GAJA Vojtěch

  • Narozen:28. 7. 1912 Míškovice
  • Úmrtí:23. 5. 1992 Olomouc
  • Obor:Kultura

PhDr., estetik a pedagog. Působil jako tlumočník, překladatel, jazykový poradce a lektor na UP v Olomouci. V roce 1958 byl pro své náboženské názory přeložen do výroby v Moravských železárnách. Později ¨byl vzat na milost a od r. 1972 mohl pracovat jako jazykový odborník tiskového oddělení rektorátu UP. Přeložil více než 70 knih z mnoha jazyků, mj. z latiny, řečtiny, němčiny, angličtiny, francouzštiny, ruštiny, polštiny, litevštiny, lotyštiny a dalších., např. A. P. Čechova, Konstantina Paustovského, dílo Davida Huma „Zkoumání lidského rozumu“, romány Kate O'Brien „Ta dáma“, „Konec léta“ a „Bez pláště“, D. L. Sayers „Devět hran“, F. MacLeod „Vítr a vlny“, od bratří Tharaudových „Sambova pouť“, Senekův „Agamemnon“, Aischylova „Oresteia“, Sofoklův "Oidipus na Kolónu", Aristofanovi „Jezdci“ a „Ženský sněm“. Podle lidových námětů z Lotyšska a Litvy napsal „Čertovské pohádky“. V roce 2002 obdržel in memoriam Cenu města Olomouce v oblasti společenských věd.

 

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé – překladatelé – knihkupci – tiskaři – učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.

Cena města Olomouce. Dosavadní laueráti – PhDr. Vojtěch Gaja. [online] © statutární město Olomouc 2020. [citováno 4. 9. 2020]. Dostupné z: https://cenamesta.cz/laureati/vojtech-gaja/