GALLAŠ Josef Heřman Agapit

  • Narozen:4. 4. 1756 Hranice
  • Úmrtí:15. 2. 1840 Hranice
  • Obor:Kultura

Malíř, lékař, spisovatel a buditel. Byl jedním z asi deseti dětí hranického sochaře, řezbáře a malíře Františka Gallaše (1723–1795). Vystudoval piaristickém gymnáziu v Lipníku nad Bečvou. Roku 1774 nastoupil na teologickou fakultu do Olomouce, studia nedokončil. 1778 odešel do Vídně, kde se věnoval studiu malířství. Na živobytí si vydělával jako malíř pokojů a kondicemi studentům z majetných rodin. Navštěvoval také přednášky z anatomie a koncem roku 1783 byl přijat jako chirurgický praktikant u vojenského chirurga Valentina Göpflera. V letech 1784–1786 byl podranhojičem u pěších pluků v Uničově a potom ve Vídni. 1788 byl jmenován vrchním ranhojičem u generálního štábu ve válce s Osmanskou říši. Císař Josef II. ho pověřil, aby provedl tajnou inspekci všech vojenských nemocnic protitureckého tažení. V listopadu 1788 byl Gallaš  z fronty přeložen do Haliče, kde v lednu 1791 následkem nemoci oslepl. Zrak se mu později částečně vrátil, ale byl pensionován a v říjnu 1791 se vrátil do Hranic. Věnoval se příležitostnému léčení, zahradničení, malířství, regionální historii, literatuře i osvětovým projektům. Roku 1807 přeměnil část vlastního domu čp. 170 v nemocnici pro chudé. Roku 1811 založil Gallaš veřejnou kostelní knihovnu, od roku 1913 spravovanou Městským muzeem v Hranicích. S pomocí svého přítele P. Tomáše Fryčaje vydává obsáhlou básnickou sbírku „Múza moravská“, která patří k čelným dílům českého národního obrození na Moravě. Z jeho obsáhlé literární tvorby mají dnes největší hodnotu jeho autobiografické a národopisné práce. Josef Heřmann Agapit Gallaš je pochován na hranickém městském hřbitově v čestném hrobě č. 70 u pravé zdi. 

Dílo: „Múza moravská“ (1813), „Tajemný dub“ (1803), „Gallašovy mytické povídky o bozích a bohyních moravských Slovanů“ (podle rukopisu z r. 1820) aj. V Evropském literárním klubu r. 1941 uspořádal jeho „Romantické povídky“ Bedřich Slavík. Zde najdeme pověsti a povídky z celé Moravy, z okolí Holešova a našeho regionu.

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé – překladatelé – knihkupci – tiskaři – učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.

KUČERA, Martin. Gallaš Josef Heřman Agapit. In: Biografický slovník. [online]. Dostupné z: http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/GALLA%C5%A0_Josef_He%C5%99man_Agapit_4.4.1756-15.2.1840

Josef Heřman Agapit Gallaš. Muzeum a galerie Hranice. [online]. © Městská kulturní zařízení Hranice, p.o. 2020. Dostupné z: https://muzeum-hranice.cz/osobnost/gallas-josef-herman-agapit/