GOGELA František

  • Narozen:13. 9. 1854 Podhradní Lhota
  • Úmrtí:27. 2. 1922 Třebětice
  • Obor:Kultura

Botanik a farář. Záhy po narození se s rodiči přestěhoval do Holešova. Vystudoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a teologickou fakultu v Olomouci. Působil na farnostech v Kyjově, Bílovicích, Místku a Hukvaldech. Na přelomu 19. a 20. století působil v Podhradní Lhotě a Rajnochovicích. Jeho posledním působištěm se staly Třebětice u Holešova, kde také zemřel. Pochován je na místním hřbitově. Vedle povinností katolického duchovního se věnoval amatérsky archeologii, své celoživotní poznatky zaznamenal v pojednáních o hradech a hradiskách v okolí Hostýna např. „Hrady a hradiska z bližšího a dalšího okolí sv. Hostýna“ zveřejněného na pokračování v Hlasech svatohostýnských v r. 1912.  Prováděl floristický výzkum moravských a slezských Karpat a východní části Chřibů. Jeho botanické studie o květeně severovýchodních Karpat, moravských Beskyd, Radhoště, Rajnochovic, Kelčském Javorníku i dolního toku Rusavy byly psány česky i německy a vycházely ve Věstníku přírodovědeckého klubu v Prostějově, Sborníku Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí, Vychovatelských listech a jinde. Jeho rozsáhlý herbář byl uložen zčásti na Sv. Hostýně, ve Valašském Meziříčí a v muzeu v Holešově. Z jeho díla: „Flora von Rajnochowitz“ (1900), „Z květeny Javorníku u Rajnochovic“ (1907), „Z květeny východní části hor Hříběcích (Chřibů)“ (1912).  Nedokončené dílo „Květena horstva Hostýnského“ (1913) nechali v úctě k páteru Gogelovi otisknout již po jeho smrti farníci a obyvatelé Třebětic.

Zásložnou badatelskou činnost P. Gogely připomíná pamětní deska, umístěná na budově farního úřadu v Rajnochovicích. Byla pořízena z iniciativy bývalého ředitele holešovského muzea PhDr. Josefa Svátka v roce 1969. Nese tento text: „Zde v letech 1897–1907 žil a pracoval František Gogela, botanik a přední znalec karpatské a podhostýnské květeny. Narozen 13. září 1854 v Podhradní Lhotě, zemřel 27. února 1922 v Třeběticích.“

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé – překladatelé – knihkupci – tiskaři – učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.

Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem. Ročník 27, číslo 3 (březen 2002).