GOGELA Jaromír st.

Čestný občan

  • Narozen:15. 2. 1908 Holešov
  • Úmrtí:28. 9. 1995
  • Obor:Kultura
  • Čestný občan od:1996

Profesor holešovského gymnázia, badatel, básník, překladatel, čestný občan města Holešova. Maturoval na gymnáziu v Holešově v roce 1927, na filozofické fakultě J. A. Komenského v Bratislavě studoval v letech 1928–1933 latinskou a francouzskou filologii, při studiu složil v roce 1931 doplňovací zkoušku z řeckého jazyka. V roce 1937 získal vysvědčení o ustavující zkoušce profesorské a v roce 1938 dostal tzv. definitivu. Několik měsíců učil na Reálném gymnasiu v Chrudimi, téměř 3 roky vyučoval na Reálném gymnasiu v Příboře. Od r. 1938 působil na gymnáziu v Holešově až do svého důchodu. V roce 1955 ukončil dálkové rozšiřovací studium ruského jazyka na Univerzitě Palackého v Olomouci. Domluvil se i německy, italsky a španělsky. Celý svůj život se věnoval osvětě, přednáškám a psaní. Byl řádným členem Vlastivědného kroužku v Holešově.

Přednášky k dějinám Holešova: „Dějiny Židů na Moravě a v Holešově“, „Společenský a kulturní život holešovské židovské obce v minulosti“, „Hudba na holešovském zámku v letech 1733-1734“, „Prehistorické hradisko na Lysině“ Přednášky s přírodovědnou tematikou: „Ochrana přírody“, „Přírodní rezervace na Holešovsku“, „Významné stromy na Holešovsku“. Autor publikace „Nástropní malby ve státním zámku v Holešově“ (198-?). Věnoval se překladům, psal básně a beletrii. Dílo: „Básně“ (1997), „Já dcera Klaudiova“. Poslední práce je věnovaná výkladu a překladům epigramů na starořeckých náhrobcích.

V roce 1996 uděleno in memoriam Čestné občanství města Holešova.

V Holešově bydlel: Národních bojovníků

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti: metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2003.

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé - překladatelé - knihkupci - tiskaři - učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.