HADRAVSKÝ František

  • Narozen:15. 3. 1904 Mohelnice
  • Úmrtí:13. 9. 1987 Kroměříž
  • Obor:Kultura

Organizátor kulturního, především hudebního života v Holešově, pedagog. V roce 1910 se s rodiči přestěhoval do Holešova. Po absolvování učitelského ústavu učil na národních školách ve Všetulech a od r. 1927 v Holešově. Po roce 1945 působil jako ředitel místních základních škol, po roce 1950 vedl odbor školství ONV, poté učil na pedagogické škole pro vzdělávání učitelek mateřských škol a od r. 1960 na lidové škole umění. Celý život se věnoval sborovému zpěvu a ochotnickému divadlu. Dirigoval symfonický orchestr Sokola, který na počátku německé okupace převedl pod pěvecké sdružení Podhoran. Zastával funkci kronikáře, jednatele a sbormistra. S Podhoranem nacvičil řadu hudebních děl, včetně skladeb B. Smetany, A. Dvořáka a F. Schuberta. Podílel se na založení Divadla 6. května, působil jako jeho kronikář, jednatel, předseda a režisér. Připravil řadu divácky úspěšných her, zejména operety, ale i operu (V Studni). Vedl také divadelní orchestr, naposledy v roce 1971 při operetě Na tý louce zelený. Za svou práci pro ochotnické divadlo obdržel v roce 1971 od ministerstva kultury Zlatý odznak J. K. Tyla. Je autorem studie „100 let pěveckého spolku Podhoran v Holešově“ Publikoval několik prací z oboru vážné hudby a divadla, v roce 1966 u příležitosti výročí Divadla 6. května vydal titul 100. výročí ochotnického divadla v Holešově a 20. výročí vzniku Divadla 6. května.

V Holešově bydlel: Palackého ulice

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci – hudebníci – výtvarníci – architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.

Marie MAKARIUSOVÁ a kol. Biografický slovník českých zemí. H-Ham. Praha: Historický ústav AV ČR : Academia, 2018, s. 50.