HAJNÝ Matyáš

  • Narozen:24. 2. 1867
  • Úmrtí:1939
  • Obor:Kultura

Řídící učitel v Jankovicích u Holešova, předseda učitelských jednot ve Vizovicích a Holešově. Znalec slovanských jazyků, v r. 1919 učil např. srbochorvatštinu na holešovském reálném gymnáziu. Jednatel a předseda Svazu slovanského učitelstva v Rakousku. Po r. 1918 působil na Podkarpatské Rusi jako školní inspektor a šéfredaktor Podkarpatoruských hlasů.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé – překladatelé – knihkupci – tiskaři –- učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.