HANDKE Jan Kryštof

  • Narozen:18. 2. 1694 Janušov u Rýmařova
  • Úmrtí:31.12.1774 Olomouc
  • Obor:Umění

Také psaný Hantke, Handtke, Hancke, Hanke či Hankhe.

Významný představitel moravské vrcholné barokní malby a autor unikátního vlastního životopisu. Jeho tvorba zahrnuje řadu pláten s náboženskými i profánními náměty. K nejznámějším realizacím patří jeho monumentální nástěnné malby, zejména výzdoba interiéru kaple Božího Těla v bývalém jezuitském konviktu v Olomouci. Spolu se sochařem Filipem Sattlerem zde Handke vytvořil jeden z nejpůsobivějších moravských barokních interiérů. Handkeho nástropní freska na téma „Vítězství Jaroslava ze Šternberka nad Tatary“ je typickou ukázkou jinotajné barokní alegorie. Jedním z nejzdařilejších obrazů, odrážejícím ohlas české malby z okruhu Petra Brandla, je plátno s námětem svatého Augustina v poutním chrámu na Svatém Kopečku. V tomto kostele Handke dále vyzdobil pendantivy kupole čtyřmi monumentálními alegoriemi světadílů. Do Olomouce přišel v roce 1714 a v Olomouci žil v domě v ulici Ztracená 10, dnes zvaný Handkův dům. Byl třikrát ženatý a svůj umělecky plodný život dožil v péči své dcery Jany Františky. Zemřel roku 1774 ve svém domě a pochován byl v dnes již neexistujícím olomouckém kostele Panny Marie na Předhradí. Jeho švagrem byl malíř Josef Ignác Sadler. Syn z druhého manželství Johann Josef Vincenc Handke (11. 7. 1748–1. 4. 1776) se rovněž stal malířem a pracoval v dílně svého otce.

S jeho plátny se můžeme setkat v Hradci Králové, Vratislavi, Velkých Losinách, Šumperku, Mikulově či Kroměříži. Pracoval i pro holešovský kostel sv. Anny a pro farní kostel Nanebevzetí Panny Marie vytvořil obrazy „sv. Jana Nepomuckého“ „sv. Josefa“ a „Panna Marie s Ježíškem a sv. Annou“.

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci – hudebníci – výtvarníci – architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.

Nová encyklopedie českého výtvarného umění. A–M. Praha: Academia, 1995.

TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. Praha: Rudolf Ryšavý, 1947.

BARTOŠEK, Karel. Objevy v holešovském farním kostele. Holešovsko, regionální měsíčník města Holešova. 2017, roč. 23, č. 4, s. 11