HANKE Z HANKEŠTEJNA Jan Alois

  • Narozen:26. 5. 1751 Holešov
  • Úmrtí:26. 3. 1806 Prostějov
  • Obor:Kultura

Syn panského sládka Kašpara Ignáce Hankeho. 1773–77 studoval na vídeňské univerzitě práva, historii a filologii. Po ukončení studia jmenován kustodem při univerzitní knihovně v Olomouci. R. 1785 byl povýšen na bibliotekáře a přednášel na olomoucké šlechtické akademii jako profesor českého jazyka. Z jeho díla vyniká rozprava „Empfehlung der böhmischen Sprache und Literatur“ (1783). Do češtiny přeložil a pod názvem „Doporučení české řeči a literatury“ vydal univ. profesor Julius Dolanský r. 1973 (holešovský rodák). Hanke vydal řadu dalších knih např. encyklopedické informace o tehdejší Moravě „Bibliothek der Mährischen Staatskunde“ („Bibliotéka moravské veřejné správy“) r. 1786, „Versuch über die Schiffbarmachung des Flusses March und Handlung der Mährer“, přeložený do češtiny r. 1973 J. Dolanským pod názvem „Pokus o splavnění řeky Moravy a obchod Moravanů“. Psal i česky pod pseudonymem Jan z Kohútovic. R. 1804 vydal sborník o slovanském národopisu „Slavenka“. V jeho pozůstalosti byly nalezeny i lístky popsané pořekadly, příslovími a ukázkami písní a valašského nářečí. Pocházejí asi z doby jeho pobytu v Hranicích a Bystřici pod Hostýnem.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé – překladatelé – knihkupci – tiskaři – učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.