HIKL Jan

Čestný občan

  • Narozen:28. 1. 1860 Bělá u Jevíčka
  • Úmrtí:2. 2. 1944 Holešov
  • Obor:Kultura
  • Čestný občan od:1939

Čestný kanovník kroměřížský, arcikněz, děkan a farář v Holešově, zakladatel a předseda Spolku katolických tovaryšů a Katolického spolku Sušil, režisér jejich divadelních ochotníků, čestný občan Holešova. Studoval na českém gymnáziu a teologické fakultě v Olomouci, nastoupil jako kaplan v Holešově, od r. 1893 působil v Kostelci u Holešova, od r. 1908 v Holešově. Pro Spolek katolických tovaryšů zakoupil od Thonetů na Plačkově dům s hostincem „Na špici“ a k němu nechal přistavět sál s jevištěm a galerií. Ten se stal na dlouhá léta jediným divadelním kulturním střediskem českého obyvatelstva v Holešově. V r. 1910 spojil Spolek katolických tovaryšů s mladším vzdělávacím spolkem Hostýn do Katolického spolku Sušil, zasloužil se o vybudování nového spolkového domu Central na náměstí (dnes kino Svět). Cestoval po Evropě i Svaté zemi, se svými poznatky z cest seznamoval posluchače svých přednášek, přispěl k popularizaci Holešova. Za své zásluhy o seznámení s místy ve Svaté zemi jej jeruzalémský patriarcha jmenoval rytířem Božího hrobu. V díle „Knihovna Sarkandrinská: sbírka nedělních, svátečních a příležitostných řečí“ vydal tři svazky vlastních lidových kázání, knižně vyšlo několik jeho cestopisných textů – „První moravská pouť do Svaté země“ (1912). Jeho příspěvky byly otištěny v několika homiletických časopisech. Staral se o rukopisnou „Kroniku farnosti Holešov“ V r. 1939 jej jmenovalo městské zastupitelstvo čestným občanem města Holešova. Je pochován na holešovském hřbitově.

V Holešově bydlel:  nám. Dr. E. Beneše 40/13

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovate – překladatelé – knihkupci – tiskaři – učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.