HUDEČEK František

  • Narozen:7. 4. 1909 Němčice U Holešova
  • Úmrtí:13. 5. 1990 Praha
  • Obor:Umění

Akademický malíř, grafik a ilustrátor, člen Skupiny 42. Pocházel z početné rodiny vesnického kováře. Po maturitě na reálce v Lipníku nad Bečvou studoval v letech 1928–31 na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u F. Kysely. V r. 1929 vytvořil figurální nástěnné malby pro kostel v Kyselovicích na Moravě. Od roku 1936 se účastnil Zlínských salonů, od roku 1937 výstav v divadle E. F. Buriana a v témže roce výstavy československé avantgardy. Roku 1938 namaloval oponu pro komorní představení Konstantina Biebla v D 38. Od roku 1941 se stal výtvarným členem Umělecké besedy, jejíchž výstav se pravidelně účastnil. v letech 1942–1948 byl významným členem „Skupiny 42“. V roce 1944 měl první samostatnou výstavu v Alšově síni Umělecké besedy. Od roku 1945 člen SČUG Hollar. Od roku 1946 se účastnil výstav v zahraničí a získal v Paříži, ve Vídni i doma celou řadu medailí a uznání. Slavným se stal sérií „Noční chodci“, které najdeme ve sbírkách světových galerií moderního umění. Četné plakáty, ilustrace a poštovní známky ukázaly jeho kreslířské schopnosti.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci – hudebníci – výtvarníci – architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.

ANDRLÍK, Antonín. Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře. Druhá část, Umění a umělci regionu od obrození. Holešov: Městský národní výbor, 1983.

Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha: Akademia, 1995.

PETROVÁ, Eva. Skupina 42. Praha: Akropolis, 1998