CHAMBREZ Ignác

  • Narozen:31. 7. 1758 Holešov
  • Úmrtí:1. 12. 1842 Lvov (Ukrajina)
  • Obor:Umění

Architekt, malíř oltářních obrazů a portrétů, kreslíř, autor pojednání a výtvarném umění, především pedagogických a architektonických příruček a uměleckých cestopisů. Ve svých pamětech psal o uměleckém údobí Holešova za Rottalů. Syn malíře Jana Chambreze. Vystudoval piaristické gymnázium v Kroměříži. Malbu se učil u svého otce, sochařství u Tomáše Sturma. Umělecké vzdělání si doplnil 1775 v Praze u Josefa Jáchyma Redelmayera a zejména v průběhu několikaleté studijní cesty po Evropě (Rakousko, Německo, Francie, Itálie), 1780–82 studoval malířství a architekturu na Královské akademii v Paříži a pracoval jako kreslíř dvorního architekta vévody Orleánského Viktora Luise. V roce 1783 se objevil v rodném Holešově a byl činný v ateliéru Tomáše Sturma; autor oltářních obrazů a portrétů, krajin a vedut. V letech 1793–1803 působí jako učitel kreslení v Těšíně; 1803–1807 učitel kreslení na škole v Krakově; 1807–1809 profesor katedry na Krakovské univerzitě. 1809–1815 je opět činný v Těšíně a od 1815 až do své smrti je profesorem architektury na lyceu, později univerzitě ve Lvově.

Po celý život udržoval kontakt s moravskými buditeli a historiky. Jeho sakrální stavby mají rokokový charakter, jeho portréty jsou už v klasicistním duchu, stejně jako jeho architektonická tvorba. Napsal „Krátké sepsání začátku francouzské rebelie až do usmrcení krále Ludvíka XVI“, „Dvě rozpravy o neznabožství“ a obsáhlý cestopis o putování Moravou a Čechami a dále historickými zeměmi až do Itálie.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 3. část: divadelníci – hudebníci – výtvarníci – architekti: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Město Holešov; MKS; Městská knihovna, 2011.

Slavíček Lubomír a kol. - Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008). 1. svazek A/M. Academia Praha 2016.