JANÁČEK Josef

  • Narozen:9. 10. 1925 Hulín
  • Úmrtí:20. 10. 1994 Praha
  • Obor:Kultura

PhDr., DrSc., významný český historik, vystudoval historii na Karlově univerzitě, pracoval v Archivu hlavního města Prahy, od r. 1956 v ústavu Československé akademie věd. Za syntetickou práci „České dějiny“ 1. část I. dílu a za soubor monografií o pobělohorských Čechách získal doktorát historických věd. Autor mnoha odborných prací, článků, studií a knih, vycházejících česky, německy francouzsky a anglicky. Dílo: „O pokoření stavu městského léta 1574“ (1950), „Valdštejn a jeho doba“ (1978), „Dějiny obchodu v předbělohorské Praze“ (1955), „Století zámořských objevů“ (1959), „Malé dějiny Prahy“ (1968), „Jan Blahoslav“ (1966), „Pád Rudolfa II." (1970), „Ženy české renesance“ (1976). Přednášel i v Holešově na pozvání vlastivědného kroužku o Bohuslavu Borovském.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.