JANÁL Jiří

  • Narozen:27. 12. 1975 Přílepy
  • Obor:Kultura

Archeolog, absolvent Masarykovy univerzity – obor archeologie v Brně. Bydlí v Hulíně. Pracuje jako odborný pracovník v Národním památkovém ústavu (pobočka Kroměříž). Po dobu své civilní služby (2002–2003) pracoval v Městském muzeu v Holešově, pomáhal zajišťovat odborné přednášky pro Vlastivědný kroužek v Holešově a sám také přednášel. Je členem České archeologické společnosti, pobočka pro severní Moravu a Slezsko. Publikuje odborné články např.: „Nález bronzové pozlacené ozdoby z Pravčic, okr. Kroměříž“, „Příspěvek k poznání hulínského hradu“, „Těžba vápence, pálení vápna a vápeníci v Hostýnských vrších“ – společně s D. Kolbingerem (Informační zpravodaj. Prosinec 2000. Kopřivnice: Česká archeologická společnost, pobočka pro severní Moravu a Slezsko, 2000), „Počátky Chropyně“, „Komorové kachle ve sbírkách holešovského muzea“ (Archeologie Moravy a Slezska. I. ročník, 2001. Kopřivnice: Česká archeologická společnost, pobočka pro severní Moravu a Slezsko, 2001), „Nálezy z hradu Křídlo v Hostýnských vrších“ (Archeologie Moravy a Slezska. II. ročník, 2002. Kopřivnice: Česká archeologická společnost, pobočka pro severní Moravu a Slezsko, 2002). Autor mnoha recenzí a zpráv.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.