Památky Holešova

Město Holešov

Městský památkový okruh

Památkový okruh tvoří: Muzeum a galerie > Šachova synagoga > židovský hřbitov > Zemanova kovárna > kostel sv. Anny > zámek a zámecká zahrada > Smetanovy sady a kaple sv. Kříže > kostel Nanebevzetí P. Marie a Černá kaple.
Městský památkový okruh je vyznačen žlutobílým čtverečkem a každý jej může absolvovat sám bez průvodce. Tyto místa nesmíte při návštěvě Holešově vynechat.

Holešov zámek

Zámecký areál

Zámek a park tvoří dominantu města již několik staletí. Při prohlídce zaujme poutavý příběh tohoto sídla, nádherné nástropní malby, bohatá štuková výzdoba, honosný Velký sál či překrásná sala terrena. Zámecké sály slouží rovněž jako výstavní galerie.

Holeošov kostel

Církevní památky

Zajímavou a bohatou historii v sobě ukrývají holešovské kostely a kaple. Vévodí jim farní kostel Nanebevzetí P. Marie se vzácnou Černou kaplí, sloužící jako hrobka rodu Rottalů. Navštívit tato známá i méně známá místa můžete při komentované prohlídce.

zidovsky hrbitov

Židovské památky

Šachova synagoga je díky své výzdobě světovým unikátem. Hlavní modlitební sál zdobí vzácné kované řečniště, nově zde můžete navštívit také studovnu věhlasného rabína Šacha. K jeho tumbě na nedalekém hřbitově přijíždějí židé z celého světa.

památné domy

Památné domy

V Holešově se nachází devět památných domů, desátý tvoří již jen tzv. zeď před masnými krámy (ostatní zdi nejsou kulturní památkou). Šest z těchto domů se nachází přímo na hlavním holešovském náměstí, tedy na náměstí Dr. E. Beneše.

Památky místních částí

Dobrotice, Žopy, Tučapy, Količín a Všetuly mají na svém území několik drobných památek.

boží muka

morový sloup

Kříze, sochy, pomníky

Pamětní kříž na Palackého ulici a v ulici Za Drahou, Morový sloup, pomník Bedřicha Smetany, náhrobek Jana Tomaštíka, soubor dvou soch na Plačkově, socha svatého Jana Nepomuckého, podstavec sochy svatého Vendelína.

čestný hrob

Čestné hroby

V Holešově se nachází 26 čestných hrobů - kněží (7), umělci a vědci (5), vojáci (4) a ostatní (10).

válečný hrob

Válečné hroby

Ve městě Holešově je 41 válečných hrobů a v okolních obcích 34. Podle charakteru se dělí na válečné hroby s ostatky (8), pietní místa - objekty (48) a pietní místa - desky (19). Podle vazby k historické události: 54 jich připomíná 2. světovou válku, 17 1. světovou válku, 3 obě světové války a jeden napoleonské války a první světovou válku.

synagoga

Pamětní kameny

Typizované pamětní kameny města Holešova, které připomínají významné události. Jsou ze žuly, nepravidelného tvaru s čelní leštěnou stranou s nápisem. Usazené jsou na betonovém soklu.