Pamětní kameny

Pamětní kameny

Dokladem toho, že město Holešov nezapomíná na svou minulost, jsou žulové pamětní kameny, které se nacházejí na deseti různých místech ve městě Holešově. Osm je jich přímo v katastru Holešova a po jednom v katastru Všetul a Dobrotic. Každý z nich připomene kolemjdoucím místo a historickou událost, která se zde stala.