Pamětní kameny

Pamětní kameny

Dokladem toho, že město Holešov nezapomíná na svou minulost, jsou žulové pamětní kameny, které se nacházejí na patnácti různých místech ve městě Holešově. Dvanáct je jich přímo v Holešově, dva ve Všetulích a jeden v Dobroticích. Každý z nich připomene kolemjdoucím místo a historickou událost, která se zde stala.