logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Periodikum Holešovsko

Regionální měsíčník Holešovsko vydává město Holešov. Vychází jednou za měsíc vždy okolo 20. dne měsíce v průměrném nákladu 6 000 výtisků. Distribuce do každé domácnosti v Holešově.

Poslední čísla měsíčníku

Ceník inzerce

Ceník inzerce platný k 1.1.2017

Ceník on-line inzerce platný od 1.1.2017

Kontakt na redakci

Bc. Hana Helsnerová
Tel.: 573 521 553
E-mail: hana.helsnerova@holesov.cz

redakce@holesov.cz

Archiv Holešovska

Holešovsko 2008-2015 na předchozích internetových stránkách města (http://old.holesov.cz/urad-online/mesicnik-holesovsko)