logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Personál odboru sociálních věcí a zdravotnictví

 

Kontakty

vedoucí odboru

Mgr. Michaela Vaško

573 521 758

734 422 061

@

Dv.č. 204

Úsek soc.-právní ochrany dětí - náhradní rodinná péče - zást. ved. odboru

Jitka Chlupová, DiS.

573 521 752

737 265 544

@

Dv.č. 206

Úsek sociál. práce a sociál. služeb - opatrovnictví, zdravotnictví a parkovací průkazy

Libuše Hálová

573 521 753

-

@

Dv.č. 210

Úsek sociál. práce a sociál. služeb - romská poradkyně, komunitní plánování a opatrovnictví

Mgr. Bc.Irena Seifertová

573 521 762

-

@

Dv.č. 205

Úsek soc.-právní ochrany dětí - kurátor pro nezletilé a mladistvé

PhDr. et PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Kamil Horák, dr.h.c.

573 521 763

739 488 347

@

Dv.č. 209

Úsek soc.-právní ochrany dětí - soc.-právní ochrana dětí

Bc. Magdaléna Kolomazníková

573 521 755

739 488 348

@

Dv.č. 208

"Podpora sociál. práce v ORP" - terénní sociál. pracovnice

Mgr. Klára Pospíšilíková

573 521 754

739 220 381

@

Dv.č. 124

Úsek soc.-právní ochrany dětí - soc.-právní ochrana dětí

Mgr. Eliška Dopitová

573 521 757

739 207 963

@

Dv.č. 208

Úsek sociál. práce a sociál. služeb - sociál. pracovnice a sociál. kurátorka

Bc. Svatava Boledovičová

573 521 893

603 291 534

@

Dv.č. 203

"Podpora sociální práce v ORP"- koordinátorka socál. podpory

Markéta Krausová, DiS.

573 521 754

-

@

Dv.č. 124

Úsek sociál. práce a sociál. služeb - sociální a terénní pracovník, SPOD

Bc. Tomáš Jandal, DiS.

573 521 756

-

@

Dv.č. 202