Plecháčová - Mucalíková Ludmila

Vlastivědná pracovnice, historička.


Narodila se 11.1.1910 v Holešově. Původním povolání úřednice.

Celý svůj život strávila v Holešově a tento zasvětila zejména sokolské myšlence, národním a regionálním dějinám a studiu Jednoty bratrské od prvních historických zmínek až do dnešních dnů.

Do nacistické okupace a poté zrušení Sokola, byla jeho aktivní členkou a funkcionářkou zejména pro jeho zdůrazňovací vlastenectví a aktivního pozitivního přístupu k životu. V letech 1932-38 byla náčelnicí Sokola Holešov, od roku 1933 III. okresní župy. V době protektorátu (od r. 1940) působila v ilegalitě a organizovala pomocné sokolské akce, zejména pomoc vězněným spoluobčanům a jejich rodinám a rozšiřování vlateneckých myšlenek. Za tuto činnost byla koncem války gestapem zatčena a vězněna. Po osvobození v roce 1945 do roku 1948 se opět aktivně zapojila do práce Sokola a byla členkou republikového náčelnictva.

V té době se věnovala i sportovnímu oddílu házené, byla první rozhodčí - žena tohoto sportu v naší republice.

Její činnost v Sokole byla přerušena komunistickým zákazem a aktivně opět pokračovala od roku 1990, zejména pokud jde o rehabilitace a restituce sokolského majetku.

V roce 1959 byla jednou ze zakladatelů Vlastivědného kroužku v Holešově. Původně se věnovala organizování činnosti, postupně však přibývalo amatérských badatelů i jejich posluchačů, na akce celoměstského charakteru byli zváni odborníci - historici a význační rodáci.