Podmínky pro zařazení do přehledu

Pro zařazení do přehledu podnikatelů je třeba splnit současně všech 5 podmínek

  • Stabilní ekonomický subjekt (právnická osoba, fyzická osoba) s víc jak pětiletou působností (sídlo) nebo s převažující činností (provozovna) na území města Holešova a v jeho místních částech
  • Ekonomický subjekt zaměstnávající 3 a více osob
  • Platné IČ a sídlo (ověřujeme v registru ŽR)
  • Aktuální údaje (každoroční ověření)
  • Název subjektu uvedený v podobě jako v registrech a rejstřících

Tato služba je poskytovaná zdarma. Každý subjekt odpovídá za aktuální údaje jím uváděné a je povinnen provést 1x ročně aktualizaci těchto údajů a informovat o tom správce Přehledu. V opačném případě bude podnikatelský subjekt ze stránek města odstraněn.

Město Holešov si vyhrazuje právo výběru podnikatelských subjektů ke zveřejnění na webových stránkách a neručí za škody, které by užíváním webových stránek, resp. využitím zařazených informací o podnikatelských subjektech, mohly nastat.

Formulář pro vložení podnikatelského subjektu

Přehled podnikatelů

Pro aktualizaci údajů a odstranění subjektu z databáze kontaktujte správce databáze:

Petra Vysloužilová
Tel.: 573 521 654
E-mail: petra.vyslouzilova@holesov.cz