Pomocná hospodářská správa

Zastupitelstvo města Holešova schválilo na svém jednání dne 21. června 2003 s účinností od 1. července 2003 zřízení organizační složky města Holešova s názvem Pomocná hospodářská správa.

Do organizační složky patří dva správci budov, kteří zabezpečují údržbu, řidič zabezpečující rozvoz stravy, spojovatel telefonní ústředny a jeden pracovník obsluhy kamerového systému.

Vedoucím organizační složky města Pomocná hospodářská správa je pan Ing. Jaroslav Kovařík, DiS.