Povinně zveřejňované informace

1. Název

Město Holešov

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

3. Organizační struktura

      Město Holešov - obec
    právnická osoba

Zřizované a zakládané organizace a organizační složky  

          < Zastupitelstvo města >            

Výbory Zastupitelstva města Holešova

Osadní výbory

Rada města >

Komise Rady města Holešova

Vedení města >

Starosta a místostarostové

  Městský úřad Holešov >

Organizační schéma Městského úřadu Holešov

Organizační řád Městského úřadu Holešov

4. Kontaktní spojení

Kontaktní údaje povinného subjektu

5. Případné platby lze poukázat

Pokladna a bankovní spojení

6. IČ

00287172

7. Plátce daně z přidané hodnoty

DIČ CZ00287172

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Odpovědi na žádosti občanů

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací [DOCX, 31 kB]

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodém přístupu k informacím

Výroční zprávy o poskytování informací

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Popisy úkonů a životní situace

Užitečné odkazy na Portál veřejné správy

Životní situace