logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Město Holešov

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

3. Organizační struktura

       Město Holešov - obec
právnická osoba

Zřizované a zakládané organizace a organizační složky

Zastupitelstvo města >

Výbory Zastupitelstva města Holešova

Osadní výbory

Rada města >

Komise Rady města Holešova

Vedení města >

Starosta a místostarostové

Městský úřad Holešov >

Organizační schéma Městského úřadu Holešov

Organizační řád Městského úřadu Holešov

4. Kontaktní spojení

Kontaktní údaje povinného subjektu

5. Případné platby lze poukázat

Pokladna a bankovní spojení

6. IČ

00287172

7. DIČ

CZ00287172

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Odpovědi na žádosti občanů

10. Příjem žádostí a další podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

11. Opravné prostředky

Místo a způsob, jakým lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

12. Formuláře

Příslušné formuláře členěné dle jednotlivých odborů

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení jednotlivých životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací [PDF, 359 kB]

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 sb.

Výroční zprávy o poskytování informací