Přehled svazků

Kroniky

Malá knížečka psaných pamětí 1615 -1645

I. Paměti města Holešova 1848 - 1918

II. Paměti města Holešova 1920 - 1943

III. Kronika města Holešova 1943 - 1970

IV. Kronika města Holešova 1971 - 1982

V. Kronika města Holešova 1983 - 1991

VI. Kronika města Holešova 1992 - 1997

VII. Kronika města Holešova 1998

VIII. Kronika města Holešova 1999 - 2005

IX. Kronika města Holešova 2006

X. Kronika města Holešova 2007

XI. Kronika města Holešova 2008

XII. Kronika města Holešova 2009

XIII. Kronika města Holešova 2010

XIV. Kronika města Holešova 2011

XV. Kronika města Holešova 2012

XVI. Kronika města Holešova 2013

XVII. Kronika města Holešova 2014

XVIII. Kronika města Holešova 2015

XIX. Kronika města Holešova 2016

Přílohy a koncepty

Z historie města Holešova výběr

Kronika z doby protektorátu (1939 - 45)

Kronikářský záznam města Holešova za roky 1952 - 1956

Koncept kroniky 1957 - 1967

Konspekty ke kronice 1982, 1983, 1985, 1988

Fotopřílohy 1995 - 1998

Přílohy Kroniky města Holešova 2006

Přílohy Kroniky města Holešova 2007

Přílohy Kroniky města Holešova 2008

Přílohy Kroniky města Holešova 2009

Přílohy Kroniky města Holešova 2010

Přílohy Kroniky města Holešova 2011

Přílohy Kroniky města Holešova 2012

Přílohy Kroniky města Holešova 2013

Přílohy Kroniky města Holešova 2014

Přílohy Kroniky města Holešova 2015