logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Příjem žádostí a dalších podání

Každá fyzická i právnická osoba může podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání těmito způsoby:

  • ústně na podatelně městského úřadu nebo na jednotlivých odborech zapsáním do protokolu,
  • písemně osobním předáním na podatelně městského úřadu nebo na jednotlivých odborech,
  • písemně na poštovní adresu Městský úřad Holešov, Masarykova 608, 769 17 Holešov,
  • elektronicky, podáním na elektronickou podatelnu s kvalifikovaným elektronickým podpisem: podatelna@holesov.cz, podle zvláštních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů).


Na ústní žádost poskytne Městský úřad Holešov v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Instrukce k provedení zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Směrnice č.6/2006 - Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic