Příjem žádostí a dalších podání

Každá fyzická osoba, podnikající fyzická osoba i právnická osoba může podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání těmito způsoby:

  • ústně na podatelně Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, nebo na jednotlivých odborech zapsáním do protokolu,
  • písemně osobním předáním na podatelně městského úřadu nebo na jednotlivých odborech,
  • písemně na poštovní adresu Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov,
  • elektronicky, podáním na elektronickou adresu podatelny epodatelna@holesov.cz (nutný elektronický podpis)
  • elektronicky, na e-mailovou adresu podatelna@holesov.cz
  • elektronicky, podáním do datové schránky x8qbfvu.

Městský úřad Holešov vyřizuje stížnosti a petice dle Směrnice č. 6/2006 (Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic), podle zákona 500/2004 Sb., správní řád, a podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 

Protikorupční schránka