Příjem žádostí a dalších podání

Každá fyzická osoba, podnikající fyzická osoba i právnická osoba může podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání těmito způsoby:

  • ústně na podatelně městského úřadu nebo na jednotlivých odborech zapsáním do protokolu,
  • písemně osobním předáním na podatelně městského úřadu nebo na jednotlivých odborech,
  • písemně na poštovní adresu Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov,
  • elektronicky, podáním na elektronickou adresu podatelny epodatelna@holesov.cz
  •  elektronicky, podáním do datové schránky x8qbfvu.