Příroda mikroregionu

Ve správním obvodu Holešovsko (území města Holešova a 18 obcí) se nachází množství přírodních perel.

Je zde vyhlášeno 7 památných stromů. Člověk může obdivovat koruny pro naši krajinu typických lip, buku a dubu, ale i vzácnou tureckou lísku. Raritou mezi našimi památnými stromy je mnohaletá monumentální hrušeň.

V blízkosti města Holešova se rozkládají také dvě maloplošná chráněná území, a to přírodní památka Dubina a přírodní památka Kurovický lom.

Přírodní perly představuje interaktivní mapa města Holešova.