Projekty

21.

květen

Logo Projekt Holešov - Cyklostezka K Větřáku

Projekt Holešov - Cyklostezka K Větřáku

17.

květen

Logo Místní energetická koncepce města Holešov

Místní energetická koncepce města Holešov

30.

listopad

2023

Logo Pořízení dvou elektromobilů pro město Holešov

Pořízení dvou elektromobilů pro město Holešov

29.

listopad

2023

Logo Integrace držitelů dočasné ochrany v Holešově

Integrace držitelů dočasné ochrany v Holešově

29.

listopad

2023

Logo Rozšíření MKDS o dva přenosné – mobilní kamerové body

Rozšíření MKDS o dva přenosné – mobilní kamerové body

10.

říjen

2023

Logo Rekonstrukce požární zbrojnice v Holešově

Rekonstrukce požární zbrojnice v Holešově

4.

září

2023

Logo Zelená střecha na objektu smuteční síně

Zelená střecha na objektu smuteční síně

18.

duben

2023

Logo Humanizace CpS v Holešově - Zateplení fasády, fotovoltaika 5.1b

Humanizace CpS v Holešově - Zateplení fasády, fotovoltaika 5.1b

18.

duben

2023

Logo Humanizace CpS v Holešově - Zateplení fasády, fotovoltaika 5.1a

Humanizace CpS v Holešově - Zateplení fasády, fotovoltaika 5.1a

22.

březen

2023

Logo Obnova místních komunikací v Holešově

Obnova místních komunikací v Holešově

14.

prosinec

2022

Logo Holešov – Rozšíření MKDS o jeden pevný kamerový bod

Holešov – Rozšíření MKDS o jeden pevný kamerový bod

23.

listopad

2022

Logo Revitalizace vybraných lokalit v Holešově

Revitalizace vybraných lokalit v Holešově

14.

červen

2022

Logo Revitalizace zeleně v Holešově

Revitalizace zeleně v Holešově

22.

únor

2022

Logo Obnova mlýnského náhonu

Obnova mlýnského náhonu

Předmětem projektu je revitalizace koryta náhonu v k. ú. Holešov a k. ú. Dobrotice. V rámci realizace dojde k tvorbě přírodě blízkého koryta náhodnu, obnově tůně, odstranění a výsadbě dřevin. ..

17.

září

2021

Logo Podzemní kontejnery Holešov

Podzemní kontejnery Holešov

Předmětem projektu je pořízení podzemních kontejnerů na separovaný odpad v Holešově. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či tří ..

18.

srpen

2021

Logo Pořízení výškové techniky pro JSDH Holešov

Pořízení výškové techniky pro JSDH Holešov

Město Holešov obdrželo od Zlínského kraje dotaci na pořízení výškové techniky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Holešov (JSDH Holešov). Automobilový žebřík (zn. IVECO Magirus DLK 23-12CC, r. v. ..

2.

červen

2021

Logo Krajinné prvky Tučapy

Krajinné prvky Tučapy

Hlavním cílem projektu je obnova a doplnění krajinného prvku zeleně v k. ú. Tučapy u Holešova. V rámci realizace dojde k ošetření stávajících stromů a doplnění nových výsadeb stromů a keřů včetně z ..

2.

červen

2021

Logo RBC Lipina

RBC Lipina

Hlavním cílem projektu je založení a citlivá obnova prvku ÚSES v k. ú. Tučapy u Holešova. V rámci realizace dojde k ošetření stávajících stromů a doplnění nových výsadeb stromů a keřů včetně z ..

24.

červen

2020

Logo Víceúčelové hřiště Žopy

Víceúčelové hřiště Žopy

4.

prosinec

2019

Logo Zateplení Mateřské školy Sluníčko Holešov

Zateplení Mateřské školy Sluníčko Holešov

Hlavním cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Sluníčko, které spočívalo v zateplení obvodového pláště budovy a půdních prostor, výměně okenních a dveřních výpl ..

30.

červenec

2019

Logo Víceúčelové hřiště Smetanovy sady Holešov

Víceúčelové hřiště Smetanovy sady Holešov

Projekt „Víceúčelové hřiště u 1. ZŠ“ přispěje ke sportovnímu vyžití dětí v době školní výuky a zároveň i k aktivnímu způsobu trávení volného času. Nové hřiště s umělým povrchem je určeno pro vol ..

19.

červenec

2019

Logo Územní studie veřejných prostranství - Holešov

Územní studie veřejných prostranství - Holešov

Hlavním cílem územních studií je zkvalitnit řešené prostory a přizpůsobit je současným požadavkům při zachování všech jejich hodnot. Účelem územních studií je vytvořit územně plánovací podkl ..

4.

červen

2019

Logo Digitalizace povodňových plánů města a ORP Holešov

Digitalizace povodňových plánů města a ORP Holešov

Hlavním cílem projektu bylo zpracování digitálního povodňového plánu pro město a obec s rozšířenou působností Holešov. Díky realizaci projektu došlo ke zvýšení informovanosti přibližně 21 684 oby ..

28.

leden

2019

Logo Město Holešov ukončilo projekt na rozvoj informačních technologií

Město Holešov ukončilo projekt na rozvoj informačních technologií

V prosinci roku 2018 ukončilo Město Holešov projekt Modernizace informačních a komunikačních technologií v Holešově a realizovalo tak další krok v elektronizaci a modernizaci služeb městského ú ..

21.

leden

2019

Logo Energetické úspory bytového domu,  nám. Dr. E. Beneše č.p. 55 v Holešově

Energetické úspory bytového domu, nám. Dr. E. Beneše č.p. 55 v Holešově

Hlavním cílem projektu bylo snížit energetickou náročnost budovy, která spočívala v zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střechy, teras balkonů a výměně nevyhovující výplně vnějších otvo ..

18.

leden

2019

Logo Nástroje strategického řízení

Nástroje strategického řízení

Město Holešov v listopadu roku 2018 po dvou letech trvání ukončilo projekt „Nástroje strategického řízení“, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002930. Projekt doplňuje další a ..

10.

prosinec

2018

Logo Holešov – Dobrotice, Holešov – Tučapy – Dopravní automobil

Holešov – Dobrotice, Holešov – Tučapy – Dopravní automobil

Město Holešov získalo dotaci ze Zlínského kraje a Ministerstva vnitra na pořízení dopravních automobilů pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Dobrotice a Tučapy. Devítimístné automobily (Ford ..

30.

listopad

2018

Logo Podpora domácího kompostování - Město Holešov

Podpora domácího kompostování - Město Holešov

Hlavním cílem projektu bylo vybudování systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného a textilního odpadu. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o 237 tun/rok. V rám ..

15.

únor

2018

Logo Dopravní terminál Holešov

Dopravní terminál Holešov

Název programu: Integrovaný regionální operační program Název projektu: „Dopravní terminál Holešov“ Název výzvy:    24. Výzva IROP - Výstavba a modernizace přestupních terminálů – SC 1.2 ..

14.

únor

2018

Logo Dotace z Evropských strukturálních fondů pro vytvoření ÚPD

Dotace z Evropských strukturálních fondů pro vytvoření ÚPD

Město Holešov získalo dotaci z Evropských strukturálních fondů pro vytvoření územně plánovacích podkladů Podporovanou aktivitou dotačního titulu je zpracování územních studií:a) zaměřených na veřej ..

15.

září

2017

Logo Moderní efektivní úřad Holešov

Moderní efektivní úřad Holešov

Hlavním cílem projektu byla podpora služeb eGovernmentu komplexní prací s elektronickými dokumenty od jejich digitalizace přes vyhledávání, ukládání a řízený pohyb po úřadě v závislosti na def ..

13.

září

2017

Logo Víceúčelové hřiště Količín

Víceúčelové hřiště Količín

Hlavním cílem projektu "Oranžové hřiště" byla výstavba nového víceúčelového hřiště v Količíně.

6.

září

2017

Logo ORP Holešov

ORP Holešov "Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu"

Hlavním cílem projektu bylo vybudování technologického centra obce s rozšířenou působností (ORP) Holešov a vytvoření podmínek pro realizaci hostingového řešení spisové služby pro organizace města a ..

4.

září

2017

Logo Energetické úspory Mateřské školy v Tučapech

Energetické úspory Mateřské školy v Tučapech

Hlavním cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy v Tučapech, které spočívalo v zateplení obvodového pláště celé budovy, výměně okenních a dveřních výplní, zateplen ..

29.

listopad

2016

Logo Projekty 2016

Projekty 2016

Aktuální nebo realizované projekty v roce 2016:

Zobrazit další články