Prostory sloužící podnikání k pronájmu

Od 1.1.2010 převzala společnost Tepelné hospodářství Holešov do své správy pronajaté nemovitosti města Holešov. Pracovníci pověřeni výkonem této činnosti sídlí v prostorách č. p. 1275 na nám. Sv. Anny v Holešově.

Žádosti o pronájem městských prostorů sloužících podnikání se podávají na konkrétní nebytový prostor, nabízený k pronájmu ve vývěsce na městském domě č. 54 na nám. Dr. E. Beneše a na internetové adrese www.thholesov.cz.