Pszczyna

(překládáme jako Pština)

Pokud navštívíte oblast Horního Slezska, byla by škoda, abyste se nezastavili také ve městě Pština. Nejlepším místem pro zahájení prohlídky města je zdejší náměstí - krásný příklad středověkého urbanistického uspořádání. „Srdce" místního starého města vzniklo v dnešní podobě po požáru města roku 1748. Po této velké katastrofě vznikla nová zděná Pština. Kolem náměstí byly postaveny nejdříve přízemní a následně jednoposchoďové měšťanské cihlové domy s taškovými střechami. Dnes jsou v nich restaurace, kavárny, banky i obchody.

Dominantou Pštiny je místní zámek, nazýván polský Versailles, s nádherným kamenným schodištěm a velkým Zrcadlovým sálem (původně jídelna, dnes využíván jako koncertní síň). Je zde soustředěn prohlídkový okruh s pečlivě zrekonstruovaným interiérem. Součástí expozice je také dobové vybavení - nábytek, zrcadla, hodiny, koberce...
Zámek často měnil své majitele a byl přestavován. Za svůj nynější nebarokní vzhled vděčí hraběcímu rodu von Hochberg, který získal pštinské panství v r. 1846. O poslední přestavbě podle návrhu francouzského architekla A. Destailleura rozhodl Jan Jindřich XI.
Všeobecně známá byla lovecká vášeň pštinských knížat. Zámek byl po určitou dobu střediskem honů, na které přijížděli aristokraté z celé Evropy. Lovili se zejména jeleni a zubři. O tom svědčí i lovecká výzdoba v mnoha pokojích zámku.
Do nedávno zrekonstruovaných gotických sklepení z 15. st. (nejstarší část zámku) se nedávno vrátila zbrojnice. Je zde možno vidět výzbroj a výstroj z období od 15. do první poloviny 20. století.

Pštinský zámek stojí na okraji velkého krajinného parku, který byl založen v 16. st. Původně zde byla zřejmě zeleninová zahrada, dnešní okrasná parková podoba má své kořeny zřejmě až ve druhé pol. 19. st. Plocha o téměř 160 hektarech se skládá ze tří samostatných částí - Nádražní park, Zvěřinec a srdcem je Zámecký park.
Milovníky procházek přiláká Zámecký park s romantickými alejemi a zákoutími, můstky, rybníky v anglickém stylu a ostrůvky na říčce Pština. V této části se také nachází vyhlídková věž a knížecí hroby.
Součástí Nádražního parku je dnes skanzen Zástavba pštinského venkova - milovníci dřevěné lidové architektury si mohou prohlédnout nejvzácnější památky dávné regionální zástavby (stáj, chalupa, stodola, vodní mlýn...).
V části parku s názvem Zvěřinec, nazývaný také Divoká promenáda, nalezneme ukázkovou zubří oboru, kde můžeme sledovat chování zubrů (v nedaleké obci Jankowice se nachází 10 ha rezervace Pštinští zubři s naučnou stezkou).

Z významných míst a památek tohoto města stojí mimo stěžejního zámku za zmínku evangelický kostel, mnohokrát přestavěný kostel Všech svatých, vstupní zámecká Brána vyvolených, Muzeum slezského tisku s ukázkou tiskařských strojů, aj. Na těchto i mnoha dalších památkách můžeme obdivovat bohatou výzdobu a sochařské umění.

Další informace

www.pszczyna.pl

Smlouva

K podpisu smlouvy o oficiálním partnerství došlo mezi Holešovem a Pszczynou 21. dubna 2006 na veletrhu cestovního ruchu Dovolená 2006 v Ostravě.

Partnerská smlouva s Pszczynou v české verzi [JPG, 1,3 MB] a v polské verzi [JPG, 1,3 MB].