logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Publikace Knihovničky Holešovska

Město Holešov, odbor kultury, školství a památkové péče, zajišťuje vydávání a distribuci různých publikací. Tyto publikace vycházejí pod označením „KNIHOVNIČKA HOLEŠOVSKA“.


V následujících odkazech jsou vypsány veškeré publikace vydané pod hlavičkou „KNIHOVNIČKY HOLEŠOVSKA“, a to s očíslováním všech publikací.


Většinu publikací lze zakoupit např. na místě prvního kontaktu ve vstupním vestibulu Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, tel. 573 521 222, nebo v Městském informačním centru Holešov na zámku Holešov, nám. F. X. Richtera 190, tel. 573 395 344.

7.

listopad

preview

38. svazek: Střípky z historie Holešovska IV.

7.

říjen

preview

37. svazek: Holešovské devítky

14.

květen

preview

36. svazek: Italská opera na holešovském zámku v době Františka A. Rottala

26.

září

preview

35. svazek: Malé i velké holešovské osmičky

30.

červenec

preview

34. svazek: Východní Kroměřížsko v době římské a stěhování národů

12.

duben

preview

33. svazek: Vodní mlýny při toku řeky Rusavy

2.

leden

preview

32. svazek: Castellum resurrectionis - Zámek opět vzkříšený

2.

leden

preview

31. svazek: Holešovské ulice jak je známe i neznáme

2.

leden

preview

30. svazek: Zámek Holešov, minulost a přítomnost

2.

leden

preview

29. svazek: Střípky z historie Holešovska II.

2.

leden

preview

28. svazek: Proměny holešovského náměstí - i domy mají své příběhy

2.

leden

preview

27. svazek: Rudolf Janovský - výjimečná osobnost

2.

leden

preview

26. svazek: Dáma každým coulem

2.

leden

preview

25. svazek: Svatý Hostýn fotografií i slovem

2.

leden

preview

24. svazek: Památky na Holešovsku

2.

leden

preview

23. svazek: Příběhy křížů, kapliček a božích muk na Holešovsku

2.

leden

preview

22. svazek: Malý průvodce po historii města Holešova - Osobnosti 3. část

2.

leden

preview

21. svazek: Židovské památky Holešova - 3. upravené vydání

2.

leden

preview

20. svazek: Osobnosti, kterým tleskal nejen Holešov

2.

leden

preview

19. svazek: František Xaver Richter 1709 - 1789

2.

leden

preview

18. svazek: Historické pohlednice Holešova

2.

leden

preview

17. svazek: Jan Rottal a jeho doba

2.

leden

preview

16. svazek: Sorry klub Holešov

2.

leden

preview

15. svazek: Malý průvodce po historii města Holešova - Osobnosti 2. část

2.

leden

preview

14. svazek: Vzlety a pády holešovské hraběnky Barbory Wrbnové

2.

leden

preview

13. svazek: 300 let kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holešově

2.

leden

preview

12. svazek: Všetuly 1358 - 2008. Čas běží dál...

2.

leden

preview

11. svazek: Všetuly, hanácká dědina

2.

leden

preview

10. svazek: Osmašedesátý

2.

leden

preview

9. svazek: Malý průvodce po historii města Holešova - Osobnosti 1. část

2.

leden

preview

8. svazek: Sbohem a šáteček, Za vysokou šedou zdí

2.

leden

preview

7. svazek: Malý průvodce po historických památkách města Holešova

2.

leden

preview

6. svazek: Ve stínu hákového kříže

2.

leden

preview

5. svazek: Bohumír Fritsch 1706 - 1750

2.

leden

preview

4. svazek: Židovské památky Holešova - 2. upravené a rozšířené vydání

2.

leden

preview

3. svazek: Židovské památky Holešova

2.

leden

preview

2. svazek: Střípky z historie Holešovska

2.

leden

preview

1. svazek: Kronika žhavých dnů