Rada města

Mgr. Rudolf Seifert - starosta

(kompetence - rozpočet a rozvoj města, kultura, sociální oblast, školství, energie, propagace, partnerská města, cestovní ruch, městská policie a prevence kriminality, krizové řízení, místní části a osadní výbory, sbory dobrovolných hasičů a jednotky SDH, Mikroregion Holešovsko, obchodní společnosti TH a TS, spolupráce se státními institucemi a státní správou, společnostmi a neziskovým sektorem (spolky), výbory a komise, investice, projekty, správa majetku města a strategické plánování)

Koalice pro Holešov

Mgr. Jana Slovenčíková

(kompetence - kultura, cestovní ruch a partnerská města)

Koalice pro Holešov

Roman Hyánek

(kompetence - památková péče)

Koalice pro Holešov

Milan Roubalík - místostarosta

(kompetence - statutární místostarosta, investice, stavby a projekty, opravy majetku města a příspěvkových organizací, školství, doprava, veřejné osvětlení a energie, spolupráce s o. s. Tepelné hospodářství Holešov, sport, výbory a komise)

Za Holešov

Ing. Martin Koplík

(kompetence - informační technologie, sport a ekonomika)

Za Holešov

Kamil Horák - místostarosta

(kompetence - životní prostředí a odpady, zeleň, územní plán, správa majetku a majetek města, dětská hřiště apod. a spolupráce s o. s. Technické služby Holešov)

SPD

Ing. Ludvík Urban

(kompetence - energie, doprava, strategické plánování a průzkumy veřejného mínění)

ČSSD

Jednací řád Rady města Holešova 2018 [DOC, 82 kB]

Jednací řád Rady města Holešova 2018 [PDF, 290 kB]

Jednací řád Rady města Holešova [PDF, 181 kB]