Rada města

Mgr. Rudolf Seifert

radní pro památky, školství, finance (dotace), investice, sociální oblast, kulturu, mikroregion a propagaci města

Koalice pro Holešov

starosta

Bc. Jakub Šneidr

radní pro školství a neziskový sektor

Koalice pro Holešov

Mgr. Jana Slovenčíková

radní pro kulturu a cestovní ruch

Koalice pro Holešov

Mgr. Jiří Mikulenka

Koalice pro Holešov

Ing. Pavel Karhan

radní pro odpadové hospodářství, majetek města a jeho obnovu, životní prostředí, obchodní společnosti, dopravu a územní plán

KDU-ČSL místostarosta

Oldřich Rektořík

radní pro církve a církevní organizace

KDU-ČSL

Milan Roubalík

radní pro investice města, sport a sportovní organizace, webové stránky a IT

ODS místostarosta

Jednací řád Rady města Holešova 2018 [DOC, 82 kB]

Jednací řád Rady města Holešova 2018 [PDF, 290 kB]

Jednací řád Rady města Holešova [PDF, 181 kB]