Redakční rada Holešovska

Rada města Holešova na svém jednání dne 17. 5. 2023 zřídila

 dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění Redakční radu Holešovska.

Složení komise pro období 2023-2026

Předsedkyně: Gabriela Holčáková
Členové: Michal Šuráň, Michael Davidík, Radovan Kaňa, Mgr. Jan Koláček, MBA, Mgr. Jarmila Růžičková, Mgr. et Mgr. Kateřina Nečacká a Oldřich Závojský

Jednatelkou byla určena Bc. Hana Helsnerová.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 17. května 2023. Komise byla zřízena Radou města Holešova dne 17. května 2023, kdy byl také určen počet členů 9. Rada města Holešova dne 19. července 2023 odvolala Karla Kotoučka a zvolila novým členem komise Radovana Kaňu. Dne 9. května 2024 přijala rada města rezignaci Mgr. Mileny Machálkové.

Rada města Holešova na svém jednání dne 17. 5. 2023 zrušila

 dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění Redakční radu Holešovska.

Složení redakční rady pro volební odbobí 2022-2026

Předsedkyně: Gabriela Holčáková.
Členové: Michal Šuráň, Michael Davidík, Karel Kotouček, Mgr. Milena Machálková, Mgr. Jan Koláček, MBA, Mgr. Jarmila Růžičková.
Jednatelem určil tajemník Bc. Hanu Helsnerovou.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 21. listopadu 2022. Redakční rada byla zřízena usnesením Rady města Holešova dne 24. října 2022.

Složení redakční rady pro volební odbobí 2018-2022

Předsedkyně: Gabriela Holčáková.
Členové: PaedDr. Zdeněk Janalík, Mgr. Milena Machálková, Božena Zacharová, Ing. Erik Polišenský, Jan Kočí, Mgr. Svatava Ságnerová.
Jednatelem určil tajemník Ing. Karla Bartoška.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 13. prosince 2018. Předseda byl určen usnesením Rady města Holešova dne 3. prosince 2018.

Složení redakční rady pro volební odbobí 2014-2018

Předsedkyně: Mgr. Jana Slovenčíková.
Členové: Bc. Renata Lochmanová, Mgr. Milena Machálková, Karel Kotouček, Ing. Erik Polišenský, Božena Zacharová, Mgr. Svatava Ságnerová.
Jednatelem určil tajemník Bc. Hanu Helsnerovou.
Jednatelka Jana Rohanová, DiS., ukončila pracovní poměr a v roce 2018 se stala jednatelkou Bc. Hana Helsnerová z odboru kultury, školství a památkové péče.