logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Redakční rada Holešovska

Předsedkyně: Mgr. Jana Slovenčíková.
Členové: Bc. Renata Lochmanová, Mgr. Milena Machálková, Karel Kotouček, Ing. Erik Polišenský, Božena Zacharová, Mgr. Svatava Ságnerová.
Jednatelem určil tajemník Janu Rohanovou, DiS.
Jednatelka byla v roce 2015 změněna na Janu Rohanovou, DiS. - z úseku školství, kultury a památkové péče. Jana Zapletalová totiž přešla v roce 2015 z úseku školství, kultury a památkové péče na oddělení životního prostředí.