Redakční rada Holešovska

Složení redakční rady pro volební odbobí 2018-2022

Předsedkyně: Gabriela Holčáková.
Členové: PaedDr. Zdeněk Janalík, Mgr. Milena Machálková, Božena Zacharová, Ing. Erik Polišenský, Jan Kočí, Mgr. Svatava Ságnerová.
Jednatelem určil tajemník Ing. Karla Bartoška.

Složení členů bylo určeno usnesením Rady města Holešova dne 13. prosince 2018. Předseda byl určen usnesením Rady města Holešova dne 3. prosince 2018.

Složení redakční rady pro volební odbobí 2014-2018

Předsedkyně: Mgr. Jana Slovenčíková.
Členové: Bc. Renata Lochmanová, Mgr. Milena Machálková, Karel Kotouček, Ing. Erik Polišenský, Božena Zacharová, Mgr. Svatava Ságnerová.
Jednatelem určil tajemník Bc. Hanu Helsnerovou.
Jednatelka Jana Rohanová, DiS., ukončila pracovní poměr a v roce 2018 se stala jednatelkou Bc. Hana Helsnerová z odboru kultury, školství a památkové péče.