logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Rezervace registru vozidel

cover image

Elektronické objednávání žadatelů do registru silničních vozidel

V zájmu zvyšování úrovně služeb, poskytovaných žadatelům, přichází Odbor dopravně správních agend MěÚ Holešov s nabídkou elektronického objednávání k úkonům v registru silničních vozidel (RSV).

Úřední hodiny pro elektronické objednávání:

Úterý

7:15-11:00

-

Čtvrtek

7:15-11:00

-


Systém umožňuje objednat se na určitý úřední den a hodinu, dle Vašeho výběru, k úkonům prováděným v registru silničních vozidel.


Nejdřív, prosím, čtěte pozorně následující informace:
Pro elektronické objednávání je vyčleněna jedna přepážka, v místnosti č. 106 v budově MěÚ Holešov, Masarykova 628. Objednání je možné provést elektronicky až dva měsíce dopředu. V kalendáři při výběru data znamenají:

  • políčka s modrým odkazem = volno k výběru,
  • políčka s černým textem = na tento den se není možné objednat.


Pokud víte předem, že se Vám nepodaří na předem objednaný termín dostavit, žádáme Vás aby jste svoji objednávku u nás zrušili, dejte nám to prosím vědět na adresu : rezervace.dsa@holesov.cz. Rušení objednávek na této adrese je denně, vyhodnocováno a uvolněné termíny jsou znovu nabídnuty k objednání pořadí dalším žadatelům.
Dle Vámi vybraného objednacího termínu se dostavíte do místnosti č. 106, zde předložíte řádně vyplněnou žádost (tiskopis), kterou si můžete vyzvednout na našem pracovišti (v čekárně registru vozidel), platné doklady (občanský průkaz, originál výpisu z obchodního rejstříku – NE starší 3. měsíců, originál živnostenského listu, zřizovací listinu a pod.) a podklady k provedení Vámi požadované činnosti dle zákona č.56/2001 Sb., v platném znění.
V případě, že se na uvedený čas nedostavíte včas, Vaše objednávka propadá.


Upozornění: Jedna objednávka (rezervace pořadí) je pouze pro jedno vozidlo. Rezervovaným pořadím může disponovat pouze osoba, která se k dané činnosti objednala tj. provozovatel nebo vlastník vozidla (nebo na základě plné moci). Žadatelé, kteří nebudou výše uvedené podmínky splňovat, budou z elektronického objednávacího systému vyřazeni.


Žadatel uhradí správní poplatek v hotovosti na pokladnách MěÚ Holešov za úkony provedené v registru silničních motorových vozidel dle SAZEBNÍKU SPRÁVNÍCH POPLATKŮ podle Zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, v případě, že je vybírán.


Kontakt na registr silničních vozidel:

Tel.:573 521 301 - 303
Fax: 573 521 210

Objednávka k obsloužení registrace vozidla

Objednávka k obsloužení