Rostlinolékařská péče

  • zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění

Obecní úřad

  • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů
  • plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání chemických přípravků
  • projednává záměr aplikace přípravku k ošetření porostů
  • přijímá oznámení o letecké aplikaci přípravků

Tiskopis oznámení aplikace přípravku [DOC, 27 kB]

Obec s rozšířenou působností

  • projednává přestupky týkající se výskytu a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat