Rybářství

  • zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění

Obec s rozšířenou působností

  • ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti
  • vydává rybářské lístky v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

žádost o vydání rybářského lístku [PDF, 185 kB]