Schránka důvěry

Protikorupční schránka, nebo také Schránka důvěry, je nástroj, který zaručí ochranu oznamovatelů korupce a zajistí zabezpečení obsahu zpráv tak, aby obsah schránky mohla číst jen povolaná osoba. Schránka slouží k anonymnímu sběru podnětů a připomínek. Podněty z této schránky budou interně prošetřeny.

Komunikační systém umožňuje následující:

  • anonymitu oznamovatele,
  • zprávu může přečíst pouze zvolený příjemce,
  • zprávu nelze získat nedovolenými prostředky,
  • zpráva je uložena tak, že její získání není možné ani při fyzickém přístupu k úložišti.


Schránka důvěry byla pořízena z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a rozpočtu města Holešova v rámci projektu Nástroje strategického řízení, registrační číslo projektu:CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002930.

Manuál k ovládání stránky [PDF, 610 kB]

Schránka důvěry pro město Holešov:
https://schranka.holesov.cz/
 
Jméno uživatele (příjemce Vašich zpráv), kterým můžete doručovat Vaše podněty: schranka.duvery@holesov.cz

logo-opz-barevne.jpg