Rámcový program Vlastivědného kroužku Holešov na první pololetí roku 2021

Rámcový program Vlastivědného kroužku Holešov na první pololetí roku 2021

ve spolupráci s MKS Holešov – Městskou knihovnou a Městským muzeem

LEDEN

 • čtvrtek 28. ledna 2021 – Přednáška Větrné mlýny na Holešovsku. Přednáší Ing. Jan Dúbravčík, člen výboru Vlastivědného kroužku Holešov.

ÚNOR

 • úterý 16. února 2021 – Přednáška Masopustní tradice ve Zlínském kraji. Přednáší Mgr. Ondřej Machálek, místopředseda Vlastivědného kroužku Holešov, kurátor etnografie Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
 • čtvrtek 25. února 2021  Přednáška Výsledky archeologického bádání na východní Moravě v roce 2020. Přednáší Mgr. Miroslav Popelka, Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i., vedoucí pobočky Kroměříž.

BŘEZEN

 • úterý 9. března 2021 – Přednáška Střípky z historie a zajímavostí arcibiskupské zámecké knihovny v Kroměříži. Knihovník knihovny Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži Bc. Cyril Měsíc přiblíží historii, knihovníky i zajímavosti tohoto vzácného knižního fondu.
 • pátek 26. března 2021 – Velikonoční tvoření: zdobení kraslic různými způsoby. Rukodělný kurz vede Leona Machálková, členka Vlastivědného kroužku Holešov.

DUBEN

 • sobota – Terénní vycházka Jak žili pasekáři na Kolibách a Porubě a jak tento život zmizel. Výlet po pasekářských lokalitách z Trojáku přes Bludný do Rajnochovic. Cca 10 km. Průvodcem pan Dalibor Kolbinger.
 • Kamenické dílny okresu Kroměříž. Přednáška Aleše Naňáka, pracovníka oddělení památkové péče Zlínského kraje.

KVĚTEN

 • okolo 6. května 2021  Čestná stráž u válečných pomníků na Holešovsku. Zajišťuje předseda Vlastivědného kroužku Holešov Mgr. Jan Machala.
 • sobota  Vycházka za zajímavostmi Štípy. Terénní vycházka, která vhodně doplní přednášku Ing. Dúbravčíka o větrných mlýnech. Na programu bude prohlídka větrného mlýna ve Štípě, dále návštěva poutního kostela Narození Panny Marie a kaple na bývalém hřbitově (tzv. starý kostel).
 • Připomínka 270 let od narození Jana Aloise Hankeho z Hankenštejna (* května 1751, Holešov)

ČERVEN

 • Připomínka 180 let od narození Josefa Drásala, obra holešovského (* 4. července 1841, Chromeč)
 • sobota  Celodenní zájezd „Těšínské nebe“. Cesta za poznáním poutavé historie polského a českého Těšína.

Přednášky se tradičně konají ve studovně Městské knihovny v Holešově.

http://vkholesov.cz/

https://www.facebook.com/vlastivednykrouzekholesov

Obvyklý začátek v 17.00 hod.